5 hikmah mempelajari Asmaul Husna

Bagaimana kita bisa meyakini adanya rasul rasul Allah ? jelaskan!

Jawaban:

Rasul merupakan seorang manusia biasa pilihan Allah SWT yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri serta untuk disampaikan kepada orang lain.

Ada beberapa cara agar kita bisa meyakini adanya Rasul-rasul Allah SWT, antara lain :

1. Ada banyak dalil yang termuat dalam Al-Quran yang menceritakan tentang adanya Rasul. Salah satunya

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

 • “Tiap-tiap umat mempunyai rasul, Maka apabila Telah datang Rasul mereka, diberikanlah Keputusan antara mereka dengan adil dan mereka (sedikitpun) tidak dianiaya” (Qs. Anbiya ayat 24)

2. Adanya kitab-kitab agama baik berupa Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Keempat kitab agama ini seluruhnya merupakan hasil penyampaian oleh para Rasul-rasul Allah.

3. Adanya makam-makam para Rasul.

4. Terdapat rumah-rumah serta barang-barang peninggalan para Rasul yang masih terjaga sampai sekarang.

5. Bagi umat Muslim, terdapat adanya Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, Haji, dimana hal-hal ini merupakan hasil dari risalah yang disampaikan melalui seorang Rasul Muhammad SAW.

———————————————————————————–

Soal selanjutnya

Jelaskan pengertian iman kepada rasul

jawaban:

Pengertian iman kepada rasul adalah mempercayai, meyakini dan membenarkan di dalam hati yang diwujudkan lewat lisan dan perbuatan bahwa rasul manusia pilihan yang diutus oleh Allah SWT.

» Pembahasan

Meski rasul ini adalah utusan Allah SWT namun mereka hanyalah manusia biasa sehingga tidak pantas untuk disembah atau dijadikan sekutu Allah SWT.

Beriman kepada rasul Allah SWT ini hukumnya adalah wajib bagi semua umat muslim sebab mengingkari rasul sama seperti mengingkari Allah SWT dan kitab-Nya. Iman kepada rasul ini adalah salah satu pilar dalam rukun iman yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

 • Iman kepada Allah SWT
 • Iman kepada malaikat Allah SWT
 • Iman kepada kitab-kitab Allah SWT
 • Iman kepada Rasul Allah SWT
 • Iman kepada hari akhir
 • Iman kepada Qada dan Qadar

——————————————————————

Soal berikunya

Sebutkan rukun iman dan rukun islam

jawaban:

Rukun Islam adalah pilar-pilar agama. Sementara Rukun Iman adalah pilar-pilar keimanan dalam islam. Rukun islam dan rukun iman merupakan dasar atau fondasi yang wajib untuk dimiliki oleh seorang mukmin. Rukun Islam dan rukun iman ini diambil dari hadis jibril.

Pembahasan

RUKUN ISLAM

Rukun islam ini terdiri atas 5 perkara, yakni:

 1. SYAHADAT, yaitu bersaksi tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad merupakan utusan Allah.
 2. SHALAT, yakni ibadah yang wajib dilaksanakan 5 kali dalam sehari.
 3. ZAKAT, yakni memberika sekian persen hartanya pada fakir miskin.
 4. PUASA, yakni menahan lapar, haus, juga hawa nafsu.
 5. HAJI, yakni berangkat ke tanah suci untuk beribadah apabila mampu.

RUKUN IMAN

Rukun iman ini menyangkut 6 perkara, antara lain sebagai berikut:

 1. Iman kepada Allah SWT
 2. Iman kepada Malaikat Allah
 3. Iman kepada Kitab-kitab Allah
 4. Iman kepada Nabi dan Rasul Allah
 5. Iman kepada Hari akhir/Kiamat
 6. Iman kepada Qada’ dan Qadar

————————————————————

RUKUN ISLAM ADA 5 YAITU:

1. Mengucap dua kalimah syahadah.

Syahadat ini memiliki makna mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati lalu mengamalkannya melalui perbuatan. Adapun orang yang mengucapkannya secara lisan namun tidak mengetahui maknanya dan tidak mengamalkannya maka tidak ada manfaat sama sekali dengan syahadatnya.

2. Mendirikan solat.

Shalat merupakan ibadah yang sangat agung kedudukannya dan
Shalat mendapat perhatian dan prioritas utama dalam Islam.
Keutamaan salat dan kedudukannya diantara ibadah-ibadah yang lain
telah dijelaskan dalam Islam. Ia merupakan sarana penghubung antara
seorang hamba dengan Tuhannya. Ia juga merupakan gambaran ketaatan
seorang hamba akan segala perintah Tuhannya.

3. Menunaikan zakat

zakat adalah kewajiban menyisihkan jenis
harta tertentu untuk disalurkan kepada sekelompok orang
tertentu pada waktu tertentu.

4. Berpuasa di bulan Ramadhan.

Pengertian puasa merupakan ibadah kepada Allah dan menjalankan perintah-Nya. Seorang hamba meninggalkan syahwatnya, makan dan minumnya demi Allah. Hal itu di antara sarana terbesar mencapai taqwa kepada Allah ta’ala.

5. Menunaikan haji di Mekah bagi yang mampu.

haji merupakan bentuk ibadah kepada Allah ta’ala dengan ruh, badan dan harta.

Semoga bermanfaat dan dapat membantu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *